לעמוד המאמרים

נוכחות נאשם במשפטו /

נוכחות נאשם במשפטו

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=0lS5an2Xdeo&t=47s