לעמוד המאמרים

הודעת חילוט ותיקון כתב אישום /

הודעת חילוט ותיקון כתב אישום

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=nrImd7tyyxk&t=14s