לעמוד המאמרים

שימוש במשפט הפלילי למטרות המשפט האזרחי /

שימוש במשפט הפלילי למטרות המשפט האזרחי

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=23HaYjri42k&t=12s