לעמוד המאמרים

זכות השתיקה /

זכות השתיקה

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=Njm2ewqcHGM&t=59s