לעמוד המאמרים

עדות קטינים /

עדות קטינים

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=YoasEajhNDI&t=20s