לעמוד המאמרים

הארכת מעצר כשמשפט לא הסתיים בתוך 9 חודשים /

הארכת מעצר כשמשפט לא הסתיים בתוך 9 חודשים

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=ukGByEgE9fI&t=94s