לעמוד המאמרים

ערעורים בדין הפלילי /

ערעורים בדין הפלילי

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=_ogVoixznN8&t=22s