לעמוד המאמרים

הצהרת תובע /

הצהרת תובע

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=3mrQiTQG_MM&t=14s