לעמוד המאמרים

עדות מפי השמועה /

עדות מפי השמועה

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=bk16_hJO1k8&t=32s