לעמוד המאמרים

עיכוב הליכים והתלית הליכים /

עיכוב הליכים והתלית הליכים

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=fCzm83eSICQ&t=19s