לעמוד המאמרים

כשרות עדים / אופיר

כשרות עדים

מאת: עו"ד אופיר סטרשנוב

https://www.youtube.com/watch?v=062-5gXy9jo&t=40s